Dozvíte se co je to cholesterol a jaké hodnoty cholesterolu v krvi, jsou pro naše tělo ještě normální a zdravé.

Cholesterol: základní informace

Cholesterol je zcela přirozenou součástí buňek va našem těle. V našem těle má cholesterol spoustu pozitivních funkcí. Podílí se na tvorbě hormonů, ale i vitamínu D. Bez cholesterolu by se v našem těle nemohla vytvořit žádná nová buňka. Cholesterol začíná být problémem až ve chvíli, kdy je koncentrace cholesterolu v krvi moc vysoká. Dále si rozebereme hodnoty cholesterolu v krvi.

Cholesterol hodnoty v krvi

Cholesterol se měří z naší krve. Ke zjištění hodnot cholesterolu v krvi je nutné absolvovat odběr krve. Odběr krve musí probíhat nalačno, jinak by došlo ke zkreslení naměřených hodnot. Uváděné hodnoty cholesterolu se mírně liší. My uvedeme ty nejpoužívanější hodnoty cholesterolu.

Normální hodnoty cholesterolu

Hodnoty pro celkový cholesterol:

  • Normální hodnota: pod 5,16 mmol/l
  • Zvýšený hodnota: 5,16 – 6,18 mmol/l
  • Vysoký cholestesterol: > 6,18 mmol/l

Hodnoty pro HDL cholesterol (hodný cholesterol):
Normální hodnota HDL cholesterolu: 1,0 – 2,7 mmol/l

Hodnoty pro LDL cholesterol (zlý cholesterol):
Normální hodnota LDL cholesterolu: 1,2 – 3,0 mmol/l